Minimalne średnice gięcia

Normy budowlane określają minimalne średnice wewnętrzne gięcia prętów zbrojeniowych. Projektanci często nie uwzględniają tego faktu. Strzemiona prostokątne o małych wymiarach mogą okazać się w rzeczywistości owalne. Uniemożliwia to ułożenie zbrojenia głównego zgodnie z rysunkiem. Z tego powodu ważne jest, aby uwzględniać krzywizny gięcia prętów już na etapie projektowania.

Przyjrzyjmy się, co na ten temat mówią normy.

Obecnie funkcjonują trzy normy określające minimalne średnice gięcia. Są to dwie Polskie Normy (pierwsza dotyczy budownictwa ogólnego, druga – obiektów mostowych) oraz powoli wypierający je Eurokod.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
W tej normie informacje o krzywiznach gięcia zawarte są w Tablicy 22:

Rodzaj prętów Haki półokrągłe, haki proste, pętle Pręty odgięte lubi inne pręty zginane
Średnica prętów Minimalne otulenie betonem mierzone prostopadle do płaszczyzny zagięcia
Ø < 20mm Ø ≥ 20mm > 100mm oraz > 7Ø > 50mm oraz > 3Ø ≤ 50mm oraz ≤ 3Ø
Pręty gładkie 2,5Ø 10Ø 10Ø 15Ø
Pręty żebrowane 10Ø 15Ø 20Ø

PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
Nieco inne podejście prezentuje norma mostowa. Opisuje je Tablica 23:

Średnica pręta zaginanego Stal gładka miękka Rak=240MPa Stal żebrowana
Rak≤400MPa 400<Rak≤500MPa Rak>500MPa
Ø≤10mm
10<Ø≤20mm
20<Ø≤28mm
Ø>28mm
Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
W Eurokodzie, o ile zagięcie nie wymaga sprawdzenia na zniszczenie betonu, średnica zagięcia przedstawia się najprościej. Jest ujęta w Tablicy 8.1N:

Średnica pręta Minimalna średnica wewnętrzna haków prostych, haków półokrągłych i pętli
Ø≤16mm
Ø>16mm

Chociaż podejście tych trzech norm różni się to można zauważyć, że średnice wałków do gięcia są zbliżone. W praktyce najczęściej stosuje się jednak podejście prezentowane przez tabelę Eurokodu pomijając zależności związane z gatunkiem stali w przypadku normy mostowej czy z otuliną pręta w przypadku normy ogólnej.

Pręty do zbrojenia – podstawowe dane

Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi danymi dotyczącymi prętów zbrojeniowych.

W tabeli przedstawiono wagę teoretyczną metra bieżącego, najczęściej stosowaną średnicę gięcia pręta, oraz powierzchnię przekroju prętów.

Ø Wałek
[mm]
Waga
[kg/mb]
Powierzchnia przekroju poprzecznego, cm2
1 2 3 4 5 6 7 8
68

 

10

12

14

16

18

20

22

25

28

32

2432

 

40

48

56

64

72

140

154

175

200

240

0,2220,395

 

0,617

0,888

1,210

1,580

2,000

2,470

2,980

3,850

4,830

6,310

0,2830,503

 

0,785

1,130

1,540

2,010

2,550

3,140

3,800

4,910

6,190

8,040

0,5651,010

 

1,570

2,260

3,080

4,020

5,090

6,280

7,600

9,820

12,30

16,10

0,8481,510

 

2,360

3,390

4,620

6,030

7,630

9,420

11,40

14,70

18,50

24,10

1,132,01

 

3,14

4,52

6,16

8,04

10,2

12,6

15,2

19,6

24,6

32,2

1,412,51

 

3,93

5,65

7,70

10,1

12,7

15,7

19,0

24,5

30,8

40,2

1,703,02

 

4,71

6,79

9,24

12,1

15,3

18,8

22,8

29,5

36,9

48,3

1,983,52

 

5,50

7,92

10,8

14,1

17,8

22,0

26,6

34,4

43,1

56,3

2,264,02

 

6,28

9,05

12,3

16,1

20,4

25,1

30,4

39,3

49,3

64,3