Gatunki stali do zbrojenia betonu

W tabeli zestawiono podstawowe parametry współcześnie produkowanych gatunków żebrowanej stali zbrojeniowej.

Gatunek Re Rm Rm/Re Agt A10 Klasa wg
min. min. min. min. min.
MPa MPa MPa % % PN EC
B500A
B500B
B500SP
BSt500S
BSt500WR
RB500W
St-500-b
500
500
500
500
500
500
500
550
550
575
550
550
550
550
1,05
1,08
1,15÷1,35
1,08
1,05
1,05
1,05
2,5
5,0
8,0
5,05
5,0
5,0
2,5
8,0
10,0
16,0
10,0
10,0
10,0
8,0
A-IIIN
A-IIIN
A-IIIN
A-IIIN
A-IIIN
A-IIIN
A-IIIN
A
B
C
B
B
B
A

Oznaczenia w tabeli:

Re – granica plastyczności;
Rm – wytrzymałość na rozciąganie;
Agt – wydłużenie przy maksymalnej sile;
A10 – wydłużenie maksymalne;
PN – klasa wg PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
EC – klasa wg Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.